...:::Reporty:::...

Zaslat nový reportReportérSrazDatum zaslání
Inalsia Dreidová Olomouc (2006-06-03) 2006-06-27 08:04:24
Záznam srazu:

V sobotu 3.června 2069 (v přepočtu mimo náš svět: 2006) ráno nastoupilo několik studentů Bradavické školy do záchranného autobusu a nechalo se dopravit do Oxfordu, mezi nimi i Inalsia Dreidová, její sestřenice (Lillyenna Lillenny) a dva kamarádi (Emmerita Martiová a Gurgi Plomb), kde jejich šťastnější spolužáci strávili noc v ubytovně místní školy čar a kouzel, která je konkurentkou té jejich, ale je menší.


V ubytovně si odpočali a trošku se seznámili se spolužáky z jiných kolejí a ročníků. Poté jim profesor Lukas W. Goldhair řekl něco málo o historii Oxfordské školy, na níž studoval on sám, ředitel Bradavické školy Anoran Lorbash a bývalý profesor William Charles Cairo. Z nejmenovaných úst /tuším, že páně Cairových\ se ozvalo, že jedna z pěti věží je šikmá právě kvůli řediteli. Padla dokonce i otázka, zda-li věží nebylo původně deset.


Jakmile studenti nabrali síly, bylo docela brzo ráno, vydala se skupina v čele s profesory Goldhairem a Samuelem Vortexem Orbisem, profesorkami Mehunefer Goldhair Lominisciente a Alex de Fuego a panem Richardem von D'Ghoulem na exkurzi po městě. Překročili malebnou říčku jménem Oxfordská Morava, prošli kolem maskovaného famfrpálového hřiště, shlédli jednu z mnoha Oxfordských kašen - kašnu Tritónů, nádherný kostel Panny Marie Sněžné Oxfordské, nevynechali ani obhlídku budov Oxfordské univerzity a brzy po poledni si udělali přestávku na malém náměstíčku u sloupu svatého Floriána, patrona hasičů. Profesor Goldhair si odešel do města něco vyřídit a studenty nechal ve starostlivé péči své manželky, profesorky Goldhair Lominisciente, slečny de Fuego a profesora Orbise. Někde v okolí se nepochybně pohyboval i pan D'Ghoul.


Co se však nestalo? Studenti si užívali přestávku, jedli svačinu a vesele si povídali, když tu znenadání přiběhl rozčilený profesor Goldhair a volal něco o Cairovi. Zpočátku mu nikdo nevěnoval mnoho pozornosti, všichni byli příliš zaujati tím, co právě dělali, ale když profesor nahlas zařval: "JE TU CAIRO! CO TADY TAK SEDÍTE? JE TU CAIRO, SLYŠÍTE?! ZABIJTE HO!", začali se studenti napůl pobaveně zvedat. Jak by si mohl profesor myslet, že oni, nanejvýš čtrnáctiletí by mohli zabít nebezpečného zločince? Nicméně profesor to zjevně myslel vážně. Rozběhl se do ulice, ve které právě zmizel černý plášť a za ním hlavinka Alen King /která byla odvlečena W. C. Cairem "ve jménu Samanty"\ a někteří studenti za ním, jiní v patách některým členům profesorského sboru už zmizeli v Oxfordských uličkách. Kousek od ústí ulice se profesor zastavil a v záchvatu zuřivosti začal přecházet sem a tam: "JE TU CAIRO! AŽ HO NAJDU, ROZTRHÁM HO NA TAKHLE MALÉ KOUSKY!" ukázal prsty něco o velikosti zlatonky, přítomní se bolestivě ušklíbli, ale profesor pokračoval: "NE! NA TAKHLE MALÉ!" Tentokrát už ta představa nemohla být příjemná nikomu, neboť prostor mezi profesorovými prsty měl velikost nehtu. "POMOŽTE MI HO NAJÍT A JÁ VÁS ZAHRNU... ZLATEM!!" vykřikoval profesor. "JÁ HO ZABIJU! MUSÍM HO NAJÍT!" Tohle snad bylo motivací pro každého a tak se studenti rozběhli do všech stran. Kroky Inals, Gurgiho a Lillyenny vadly zpět k sloupu a potom kolem malého domku, snad kapličky, a zastavily se u prolákliny, kde kdysi možná stával dům a kde si všimli, že se k nim někdo blíží.


Byl to Cairo. A s ním i Lady Lee, z jaké příčiny, těžko říct. Tři prvňáci stáli na místě a nervózně se pohihňávali. Co uděláme? vrtalo jim hlavou, ale než to stihli vymyslet, byl už u nich. "Ale, ale... copak tu dělají tři studenti?" otázal se. "My... jsme tu na exkurzi," odpověděla Inals. "Tak co s vámi uděláme?" zamyslel se Cairo. "No tak já bych řek'," nadhodil opatrně Gurgi, "že jsme vás neviděli." "To je taky možnost," prohodil stále zamyšlený Cairo, pak ukázal na Inalsii. "Imperio. Nasaď si to," přikázal a podal jí náhrdelník.


Od malého oltáříku za Cairem se ozval nějaký hluk. Byla to Ginny M. Weasley, primuska Nebelvíru, která přelézala plůtek u oltáříku. "Přidáš se?" koukl na ni Cairo. "Mě se ptát nemusíš!" odpověděla Ginny. Cairo se jen usmál. Gurgi a Lill se mezitím opatrně vytratili z dohledu a místo nich se objevily jiné postavy. Byl to profesor Goldhair a jeho "parta". Cairova skupina se ukryla do mlází, kterým zarostla "díra" po domě, což se zpočátku nezdálo jako dobrý nápad, zvláště, když se zaslechli kroky. Pak ale bývalý profesor vykřikl: "Glacius!" a soudě z následného výkřiku, měl úspěch a zasáhl Goldhaira. Zavelel k odchodu a všichni jeho dobrovolní i nedobrovolní věrní vyrazili ven, prosmýkli se kolem sténajícího profesora a překvapených studentů a zmizeli v oxfordských uličkách.


Nedlouho poté se objevili u sloupu, kde za panem Cairem přišla Veron Fast s žádostí o vrácení Alen. "Nevrátím," odpověděl Cairo, "maximálně půjčím," pak na ni s veselým úsměvem pohlédl a pravil: "A víš ty co? Imperio." Právě v tom okamžiku se z druhé strany prostranství vyřítili zástupci té druhé strany a Cairova skupina se dala do pohybu. Cairo, Ginny a Lee zmizeli do uliček napravo, zatímco Alen, Veron a Inals dostaly příkaz běžet doleva. Všechny tři se zanedlouho pokusily schovat do jedné z úzkých uliček, ale na konci je čekalo nepříjemné překvapení v podobě zamčené branky, na kterou naneštěstí nezabrala ani Alohomora. Vrátit se už také nemohly, protože se za nimi objevil Richard von D'Ghoul s Lili O'Conner. Pan Ghoul se snažil zjistit, co tam dělají, ale příliš se toho nedozvěděl. Jedinou odpovědí bylo, že hledají Caira. Pak si Lilli povšimla náhrdelníku na Inalsině krku a zeptala se jí, jestli je posedlý démonem, což Inalsia pochopitelně nevěděla (a i kdyby věděla, stejně by to neřekla). Po chvíli tichého zírání, se Alen rozhodla k akci a vykřikla: "Mdloby na tebe!", čemuž se upír jen zasmál a prohlásil, že to na něj nepůsobí. Inals se ho tedy pokusila odzbrojit, ale ani tohle se neukázalo jako dobrý nápad, protože neměl hůlku. Zbývala jediná možnost - pokusit se mu utéct. Alen vyrazila, ale během okamžiku se skácela v mdlobách. Veron se podařilo doběhnout dál, ale i ji zastihlo upírovo kouzlo, stejně jako Inalsii.


Když se o deset minut později probraly, Alen už byla pryč, a tak rychle vyběhly z uličky hnány nutkáním najít Caira. Po chvíli však zahlédly Alen, kterak se schovává za mudlovskými přepravovadly a nenápadně se snaží proklouznout případným pozorovatelům z řad Goldhairových stoupenců. Dohnaly ji právě při vstupu na prostorné náměstí, kde si Cairo právě řešil něco s profesorkou de Fuego a profesorem Goldhairem. Profesorka byla odzbrojena a její hůlku získal Cairo, zatímco tři příchozí seslaly omračovací kouzlo na Goldhaira. Cairo a celá jeho skupina rychle opustil místo činu (i s hůlkou profesorky de Fuego) a pokusili se zamíchat do davu mudlů, kteří sledovali nějaké představení u nevelkého pódia na náměstí. Nebylo to nic snadného, protože mudlové přece nenosí dlouhé pláště. Navíc, když zjistili, že mudlové vybírají dobrovolníky v kostýmech k nějakému pseudohistorickému souboji rychle zmizeli, co kdyby si mudlové spletli jejich oblečení s nějakým kostýmem?!


Při odchodu z náměstí si Cairo uvědomil, že má mezi sebou potenciálního špeha - prostřednictvím náhrdelníku, na Inalisiině krku, by ji totiž mohla profesorka Goldhair Lominisciente ovládat a přimět ji, třeba aby Caira sledovala. Než však stihl tuto nepříjemnost vyřešit, zaútočil na ně profesor Goldhair, který jim nadběhl z druhé strany. Po chvíli boje, při němž byla omráčena Veron a (neviditelným Johnem McGoldem) Inals, se "Goldhairovci" stáhli stranou a Cairo a jeho parta se začali dohadovat s upírem. Hádka zkončila nevydařeným odletem pana D'Ghoula, Cairo jej totiž znehybnil v letu, takže upadl a chvíli se nemohl hýbat. Poté "Cairovci" bez omdletých zmizeli a profesor Goldhair získal Inalsin náhrdelník. Když se obě dívky probraly, následovaly skupinu profesora Goldhaira, který ohromnou rychlostí vyrazil kupředu, takže mu téměř nikdo nestačil. Kousek před sloupem odbočil do uličky a svou skupinku poslal k Floriánovi, kde postával Cairo s Ginny, Lee, Alen, Katie Alvereth a Emmeritou. Inals se k nim rozběhla a o pár chvil později Ginny vykřikla: "MORSMORDRE!" a nad sloupem se objevilo zeleně svítící Znamení zla. Všichni odtamtud rychle zmizeli a vydali se pátrat po náhrdelnících.


/Profesor Goldhair narazil v nějakém spise na zmínku o třech náhrdelnících - jeden ovládající a dva ovládané. Jejich koupě byla to něco, co si chtěl v Oxfordu vyřídit, jenže Cairo se o nich dozvěděl také a získal je dřív, pak se přestrojil za prodejce a pokusil se s pomocí náhrdelníků Goldhaira ovládnout...\


Když Inals, spolu s Katie a Emm /a možná i dalšími\, opět spatřila profesora Goldhaira, (proměněného ve vlka) vrhl se zrovna na Alen a strhl ji k zemi. Poté už v lidské podobě jí navlékl ovládaný náhrdelník, takže byla podřízena pouze jemu a všechna Imperia a "Samanty" měly holt smůlu. Profesor se jí zeptal, proč byla s Cairem a ona po chvíli váhání odpověděla: "Z donutenia." "Z donucení? Kdo tě donutil?" pokračoval Goldhair. "Samanta," zamumlala Alen a profesorovi div nevypadly oči z důlků. "Jak?" zeptal se jen a Alen trochu nejistě odpověděla: "Šli sme po lavke, spadla som dolu… umrela…" Profesor se vztyčil, zařval: "CAIRO, JÁ TĚ ZABIJU!" a rozběhl se pryč. Ostatní v několikametrovém těsném závěsu za ním.


Po chvíli neúspěšného pobíhání /a po krátké technické\ se všechny skupiny (Cairova, Goldhairova a D'Ghoulova) pomalu přesunuly zpět k Floriánovi, kde "Cairovci" narazili na profesora Orbise. Ginny k němu udělala několik kroků s Noirovou hůlkou napřaženou před sebe, pak jej obvinila ze zrady a vyřkla smrtící kletbu Avada Kedavra /a taky to bylo proto, že Znamení zla bez mrtvoly je hloupý...\. Záblesk zeleného světla a zvuk padajícího těla. A pak Cairo zařval: "WEASLYOVÁ!!!", přistoupil k ní tak blízko, až se málem dotýkali, a zuřivě na ni hleděl. Ginny se roztřásla a z ruky jí vypadla Noirova hůlka. Cairo se usmál, zvedl ji a otočil se vstříc přicházejícím "Goldhairovcům", jediným pohybem hůlky vyvolal vlnu vody, která je spláchla o několik metrů dozadu. Po chvíli se znovu přiblížili a zuřící profesor Goldhair stanul naproti Cairovi, který na něj ukázal hůlkou a pronesl: "Aqua Merge!" a profesor se začal topit (měl plíce plné vody, takže nemohl dýchat). Už to vypadalo zle, když v tom Ginny prudce vymrštila ruku s hůlkou a vykřikla: "Sectumsempra!! Nesmíš ho zabít!". Cairo zařval bolestí a strhl ruku s hůlkou, takže se profesor mohl zase volně nadechnout a vzpamatovat se. Sotva si Cairo vyléčil rány, Goldhair použil nějaké kouzlo /jeho formuli Inals nezachytila\ a Cairo byl pryč.


Inals se zmateně rozhlédla, kouzlo Imperius pominulo. Upír a jeho poskoci (Mike Magicus a Lillyenna Lillenny) a "kamarádi" (Lili O'Conner a Gurgi Plomb), kteří se předtím vznášeli nad hlavami přítomných a všechno sledovali z bezpečné vzdálenosti, už stáli na zemi. Výprava se vydala zpět do ubytovny Oxfordské školy. Někteří Záchranným autobusem odjeli do Bradavic, jiní se ještě stavili na večeři (Emmer, Gurgi, Lillyenna, Inals) a pak také odjeli a ostatní zde strávili noc plnou podivných příhod...
Krátké zhodnocení na závěr: Bylo to SQĚLÉ!!


A omluva: Nevím, jestli jsou události ve správném pořadí a osoby na správných místech, takže za případné nesrovnalosti se omlouvám...